เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการพิจารณาวงเงิน

1. รูปถ่ายโฉนดที่ดิน ด้านหน้า และด้านหลัง “ต้องถ่ายให้เห็นตัวเลขชัดเจน” ซึ่งส่วนนี้สำคัญมากในการพิจารณา

ด้านหลัง – เห็นรายละเอียด ในรายการต่างๆชัดเจน

2. รูปถ่ายที่ดินจริง และถนนด้านหน้าที่ดิน

ต้องถ่ายที่ดินหลายๆมุม ให้เห็นภาพรวม (ควรมี 5 รูปขึ้นไป)

3. แจ้งยอดเงินที่ต้องการ

หมายเหตุ : การอนุมัติยอดเงิน ว่าจะได้ตามที่ต้องการหรือไม่นั้น ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งทำเลที่ตั้ง สภาพที่ดิน รวมถึงความน่าเชื่อถือ ของเจ้าของที่ดินเอง เนื่องจากทางเรา ต้องการเพียงดอกเบี้ย ไม่ต้องการให้ที่ดินหลุด 

ดังนั้นจึงต้องพิจารณาให้รอบด้าน ว่าเจ้าของที่ดิน ต้องการนำที่ดินมาจำนองขายฝากจริงๆ หรือต้องการนำมาปล่อยหลุด หากพิจารณาแล้วพบว่าเจ้าของที่ดิน น่าจะนำที่ดินมาปล่อยหลุดแน่ๆ ทางเราจะขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาไม่อนุมัติยอดเงินให้

4. ใบประเมินราคาจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)

หมายเหตุ:สามารถส่งข้อมูลทาง Line ได้เลย