กลโกงเกี่ยวกับที่ดิน

กลโกงเกี่ยวกับที่ดิน

 

         สำหรับกลโกงที่ดินที่เกิดขึ้นในบ้านเรา เป็นประจำถ้าสรุปกันออกมา  คงหนีไม่พ้นกลโกงยอดนิยม  12  รูปแบบด้วยกัน ดังต่อไปนี้

            1.  ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินนำโฉนดของตนไปประกันเงินกู้กับผู้อื่นโดยไม่ได้จดทะเบียน  แล้วแอบมาขอรับใบโฉนดที่ดินสูญหายไป  เมื่อได้รับใบแทนใบแทนโฉนดแล้วก็นำไปจดทะเบียนขาย  ขายฝาก  หรือจำนองผู้อื่นต่อไป  ทำให้เกิดปัญหาเจ้าของเงินต้องฟ้องศาลให้เพิกถอนใบแทนเพื่อให้โฉนดเดิมมีผลต่อไป  ส่วนผู้ซื้อที่ดินหรือผู้รับจำนองใบแทนโฉนดซึ่งผู้เพิกถอนก็ฟ้องร้องไล่เบี้ยเอาจากเจ้าของที่ดินอีกที

            2.  ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินทำสัญญาซื้อขายที่ดินรับเงินไปแล้วบางส่วนหรือทั้งหมด  ให้ผู้อื่นครอบครองที่ดินก่อนแล้วแล้วจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ภายหลัง  ต่อมาผู้ถือกรรมสิทธิ์นำโฉนดไปจดทะเบียนให้แก่ผู้อื่นอีก

            3.  ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหลอกลวงผู้ซื้อโดยการชี้ที่ดินขายให้ผิดกับความจริง  เช่น  สภาพที่ดินอยู่ไกลถนน  ไกลแม่น้ำ  หรือสภาพที่ดินเป็นถนน  หรือถูกน้ำเซาะพังหายไป  หรือจำนวนที่ดินไม่ครบ  เวลาพาผู้ซื้อไปดูที่ดินจะชี้ที่ดินแปลงอื่นซึ่งอยู่ใกล้ถนนหรือไกลน้ำบางครั้งถึงกับลงทุนขุดย้ายหลักเขตที่ดินโดยนำหลักเขตที่มีเลขหมายตรงกับโฉนดมาปักไว้แทนก็มี

            4.  ผู้ถือกรรมสิทธิ์แบ่งขายที่ดินเป็นแปลง ๆ  ด้วยวิธีผ่อนชำระ  จะมีการนัดจดทะเบียนโอนกันเมื่อชำระเงินหมดแล้ว

            5.  ผู้ทุจริตอ้างตัวเป็นเจ้าของโครงการ  โดยแอบอ้างเอาที่ดินของคนอื่นมาปักป้ายประกาศสร้างโครงการบ้านจัดสรร  เปิดสำนักงานชั่วคราว  ลงทุนพิมพ์โฆษณาเปิดให้จองบ้าน  โดยให้ผู้จองวางมัดจำหรือจ่ายเงินดาวน์จากนั้นก็เชิดเงินหนีหายไป  โดยไม่มีการทำโครงการแต่อย่างใด

            6.  ผู้ทุจริตเป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรแต่ไม่ทำตามที่ประกาศและโฆษณาไว้  เช่น  โฆษณาว่าจะตัดถนนให้  สร้างสวนสาธารณะ  สนามเด็กเล่น  ฯลฯ  แต่ต่อมาพอสร้างเรียบร้อยแล้ว  ก็นำสิ่งต่าง ๆ  นั้นไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว  เช่น  ให้บุคคลอื่นเช่าเป็นตลาดหรือบางครั้งนำที่ดินดังกล่าวไปจำนอง

            7.  ผู้ทุจริตหลอกลวงหรือลักเอาโฉนดที่ดินของผู้อื่นมาแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้เป็นชื่อของตน  แล้วนำไปประกันเงินกู้หรือทำสัญญาจะซื้อขายกับผู้อื่น  การทุจริตหลอกลวงรูปแบบนี้  ผู้ทุจริตจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพนักงานเจ้าหน้าที่  แต่จะติดต่อหาเงินจากบุคคลภายนอกโดยทำสัญญากู้กันเอง  หรือทำสัญญาจะซื้อจะขายรับเงินมัดจำไว้ล่วงหน้า  เมื่อได้เงินแล้วก็หายตัวไปเลย

            8.  ผู้ทุจริตหลอกลวงหรือลักเอาโฉนดที่ดินของผู้อื่นมาแล้วทำใบมอบอำนาจปลอมชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ขายให้ผู้อื่นไป  หรือทำทีขอยืมโฉนดจากเจ้าของที่ดินเพื่อไปดูเพื่อช่วยหาผู้ซื้อ  หรือขอไปตรวจที่สำนักงานที่ดิน  เสร็จแล้วทำโฉนดปลอมคืนให้เจ้าของที่ดินไป

            9.  ผู้ทุจริตหลอกลวงเอาโฉนดที่ดินและใบมอบอำนาจของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ลงชื่อไว้โดยมิได้กรอกข้อความใด ๆ  โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์ตั้งใจมอบอำนาจให้จำนองหรือขอสอบเขตที่ดิน  แต่ผู้รับมอบอำนาจทุจริตนำมากรอกข้อความให้เป็นเรื่องจดทะเบียนขายหรือขายฝาก

            10.  ผู้ทุจริตหลอกลวงเอาโฉนดที่ดินของผู้อื่นมาแล้วปลอมตัวว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินมาขอจดทะเบียนขาย  โดยปลอมลายเซ็นและปลอมบัตรประชาชน  เมื่อมาติดต่อขอจดทะเบียนขายที่ดินพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกดูบัตรประชาชนก็ปรากฎว่าชื่อเป็นเจ้าของที่ดินจริง  ลายเซ็นในสารบบเรื่องเหมือนเดิม  จึงยอมจดทะเบียนให้ไป  ปัญหารูปแบบนี้มักเกิดขึ้นในหมู่คนใกล้ชิดกันเป็นสำคัญ  โดยเจ้าของโฉนดให้ไปพร้อมกับบัตรประชาชน

            11.  ผู้ทุจริตกระทำตนเป็นนายหน้าวิ่งเต้นขายที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดิน  โดยขอค่านายหน้าแล้วหลอกให้เจ้าของที่ดินเซ็นสัญญามัดจำผูกมัดให้โอนที่ดินให้ก่อน  โดยชำระเงินแต่บางส่วน  ที่เหลือจะชำระภายหลังจากนั้นจะสมคบกับผู้ซื้อ  ผู้รับจำนอง  หรือผู้รับซื้อฝากจดทะเบียนที่ดินนั้นต่อไปโดยไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือให้

            12.  ผู้ซื้อไม่ยอมชำระเงินให้ครบถ้วนเมื่อได้รับการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว  หรือนำที่ดินดังกล่าวที่มีการตกลงจะซื้อจะขายกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ไปขายให้บุคคลอื่น  โดยที่ตนได้รับส่วนกำไรจากการขาย

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.