การอายัดที่ดินคืออะไร

“การอายัดที่ดิน” ตามประมวลกฎหมายที่ดินคืออะไรและที่ดินอยู่ต่างจังหวัดจะมี     หนังสือแจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ให้อายัดที่ดินได้หรือไม่  ถ้าไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างไร 

1.  การอายัดที่ดิน  ตามมาตรา  83  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  หมายถึง  การขอให้ระงับการ
จดทะเบียน  หรือการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  ซึ่งผู้ที่จะขออายัดได้ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินที่ขออายัดอันอาจจะ ฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้  และประเด็นที่ขออายัดจะต้องยังไม่มีการยื่นคำฟ้องต่อศาล  ถ้าได้มีการยื่นคำฟ้องต่อศาลแล้วไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะรับอายัดตามประมวลกฎหมายที่ดินได้  ต้องให้ศาลสั่งยึดหรืออายัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

 2.  สำหรับวิธีการในการขออายัด  ผู้ขออายัดต้องนำเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินที่จะขออายัดไปยื่นคำขออายัดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่  เช่น  จะขออายัดที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัด ชัยนาทเพื่อไปฟ้องศาลบังคับให้เจ้าของที่ดินโอนที่ดินให้กับตนตามสัญญาจะ ซื้อจะขาย  ผู้ขออายัดก็ต้องนำสัญญาจะซื้อจะขายที่เจ้าของที่ดินทำไว้กับ
ผู้ขออายัดไปยื่นคำขออายัดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท  ไม่อาจยื่นคำขออายัด  ณ  สำนักงานที่ดินอื่นได้  และการที่ผู้ขออายัดจะมีหนังสือแจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้อายัด หรือระงับการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินโดยมิได้ไปยื่นคำขออายัดให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย  ก็ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะรับอายัดได้เช่นเดียวกัน  อนึ่ง  การอายัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นกำหนดเวลา  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งรับอายัดที่ดิน  และจะขออายัดที่ดินในกรณีเดียวกันซ้ำอีกไม่

ที่มา: http://www.dol.go.th

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.