ที่ดินมือเปล่า คืออะไร

ที่ดินมือเปล่า คืออะไร

ที่ดินมือเปล่า คือ ที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน) ดังนั้นที่ดินมือเปล่า คือที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ เป็น น.ส.3 ,ใบ ส.ค.1 ,ใบ ภบท.5 (ใบเสร็จการเสียภาษี) อื่นๆ ที่ไม่ใช่โฉนด ที่ดินมือเปล่านี้เป็นที่ดินที่ยังไม่ได้ออกโฉนด ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนี้มี เจตนาจะยึดถือเอาที่ดินมือเปล่านั้นมาเป็นของตัวเอง โดยการเข้าไปทำกิน เช่นเพาะปลูก เกษตรกรรม ปลูกบ้าน ทำนา ทำไร่ ทำสวน อื่นๆ เป็นต้น เจ้าของเอกสารสิทธิ์ ดังกล่าว จึงเป็นผู้ “มีสิทธิครอบครอง” ที่ดินแปลงนี้

การครอบครองปรปักษ์ ในที่ดินมือเปล่านี้ จึงใช้เวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น ใครก็ตามที่เจตนาจะยึดถือเอาที่ดินมือเปล่านั้นมาเป็นของตัวเอง โดยการเข้าไปทำกิน เช่นเพาะปลูก เกษตรกรรม ปลูกบ้าน ทำนา ทำไร่ ทำสวน อื่นๆ โดยเปิดเผย จึงสามารถครอบครองปรปักษ์ได้โดยใช้เวลาแค่ 1 ปีเท่านั้น

เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว หากท่านมีเอกสารสิทธิ์เป็นที่ดินมือเปล่าก็ควรรักษาประโยชน์ ทรัพย์ตนเอง โดยหมั่นไปดูว่ามีใครบุกรุกไหม หรือทำประโยชน์ โดยจ้างคนทำไร่ ทำนา ทำสวน เป็นต้น เพื่อพิทักษ์ทรัพย์ของตัวเอง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับไปที่ ที่ดินมือเปล่า คืออะไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *